Porto Alegre International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019

16/dez/2019 10:08:36 (UTC-03:00) Brasilia

BRANCA / Juvenil / Masculino / Galo

Atos Jiu-Jitsu Cristian Freitas Gonçalves
Total: 1

BRANCA / Adulto / Masculino / Pluma

Atos Jiu-Jitsu Fabiano Pinheiro Garcia
Atos Jiu-Jitsu Leonardo Oliveira da Rocha
Atos JJ International Vinicius Souza Borges
Total: 3

BRANCA / Adulto / Masculino / Pena

Atos Jiu-Jitsu Aguiar Batista Correa
Atos Jiu-Jitsu Antonio Jhonatan Alves Mendes
Brasa CTA Esteban Valentin Pereyra Silva
JA Jiu-Jitsu Enzo Giuliano Módena Silveira
Total: 4

BRANCA / Adulto / Masculino / Leve

Academia SBA Sylvio Behring Rafaello Severo da Silva
Atos Jiu-Jitsu André Luis de Freitas
Atos Jiu-Jitsu Luis Henrique Moraes dos Santos
Atos JJ International João Pedro Barros dos Santos
CT Jacaré Pedro Henrique Gomes Ribeiro
Julio Secco Gustavo Loebens
TJJ School Jorge Manoel Jorge
Total: 7

BRANCA / Adulto / Masculino / Médio

Alliance Luan Miguel Ferreira Ludwig
Atos Jiu-Jitsu Bernardo Zamboni Polis
Brasa CTA Juan Guillermo Vecinday
Cicero Costha Internacional Leonardo Jamono Barcelos
De La Riva Porto Alegre João Vitor Trindade Oliveira
Julio Secco Yago Böhm da Cruz
Scorpyon Jiu-Jitsu Caetano Schultz Ribeiro
Total: 7

BRANCA / Adulto / Masculino / Pesado

Barum Jiu-Jitsu Bruno De Almeida Klein
Brasa CTA Nicolas Esteban Borgno
Equipe Behring Leonardo Vianna Pinto
Total: 3

BRANCA / Adulto / Masculino / Super Pesado

Atos Jiu-Jitsu Guilherme de Carvalho Belome
GF Team Rafael Lopes de Miranda da Costa
Scorpyon Jiu-Jitsu Henrique Mota Welter
Total: 3

BRANCA / Adulto / Feminino / Pesado

Alliance Luana Sousa Soares
Garra Team Larissa Severo Stein
Total: 2

BRANCA / Master 1 / Masculino / Pena

JA Jiu-Jitsu Luis Michel Maciel da Silva
Total: 1

BRANCA / Master 1 / Masculino / Leve

Atos Jiu-Jitsu Augusto Araujo Rocha
Equipe Behring Luiz Carlos de Araujo Beltrão
Total: 2

BRANCA / Master 1 / Masculino / Médio

Atos Jiu-Jitsu Jefeter Rodrigo da Silva Leite
Garra Team Bruno Dal Piva De Almeida
Total: 2

BRANCA / Master 1 / Feminino / Médio

Au Jiu-Jitsu Team Fernanda Beckhauser Barros
Total: 1

BRANCA / Master 3 / Masculino / Médio

Gracie Humaita Argentina Luis Federico Diaz Aguirre
WinnerJJ Celso Alcaraz Gomes Junior
Total: 2

AZUL / Juvenil / Masculino / Pena

Equipe A Mateus da Cunha Mello
Total: 1

AZUL / Juvenil / Masculino / Leve

Alliance Rafael Belmont Gamba
Atos Jiu-Jitsu Jozyel Reis Borba Araujo
Gracie Humaita Lucas Silva Souza
Total: 3

AZUL / Juvenil / Masculino / Médio

CheckMat Pedro Henrique Requena Loverdi
Cicero Costha Internacional Renan Felipe Monteiro Maidana
Total: 2

AZUL / Juvenil / Masculino / Meio-Pesado

Qatar BJJ Brasil Ryan Rocha Siqueira
Total: 1

AZUL / Juvenil / Masculino / Pesado

Carvoeiro Brazilian Jiu Jitsu Kauan Eiroff de Souza
Scorpyon Jiu-Jitsu Brian Rodrigues Goulart Vieira
Total: 2

AZUL / Juvenil / Masculino / Super Pesado

Atos Jiu-Jitsu Jonathas Matheus Miranda Freitas
Julio Secco André da Silveira Bassini
Total: 2

AZUL / Juvenil / Masculino / Pesadíssimo

Au Jiu-Jitsu Team Vitor Gabriel Cembrani
Total: 1

AZUL / Juvenil / Masculino / Absoluto

Alliance Rafael Belmont Gamba
Atos Jiu-Jitsu Jozyel Reis Borba Araujo
Gracie Humaita Lucas Silva Souza
Total: 3

AZUL / Juvenil / Masculino / Absoluto

Atos Jiu-Jitsu Jonathas Matheus Miranda Freitas
Au Jiu-Jitsu Team Vitor Gabriel Cembrani
Carvoeiro Brazilian Jiu Jitsu Kauan Eiroff de Souza
CheckMat Pedro Henrique Requena Loverdi
Qatar BJJ Brasil Ryan Rocha Siqueira
Scorpyon Jiu-Jitsu Brian Rodrigues Goulart Vieira
Total: 6

AZUL / Juvenil / Feminino / Leve

Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu Sabrina Rodrigues Fernandes
Total: 1

AZUL / Juvenil / Feminino / Médio

Atos Jiu-Jitsu Dandara Allanys Pedrosos dos Santos
Total: 1

AZUL / Juvenil / Feminino / Super Pesado

Atos Jiu-Jitsu Estéfany Pozzan Soares
Total: 1

AZUL / Juvenil / Feminino / Absoluto

Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu Sabrina Rodrigues Fernandes
Total: 1

AZUL / Juvenil / Feminino / Absoluto

Atos Jiu-Jitsu Dandara Allanys Pedrosos dos Santos
Atos Jiu-Jitsu Estéfany Pozzan Soares
Total: 2

AZUL / Adulto / Masculino / Galo

Atos Jiu-Jitsu João Pedro David Betat
Brasa CTA Gonzalo Marcelo Marquez Corbo
Cicero Costha Internacional David Francisco Carvalho Duarte
Total: 3

AZUL / Adulto / Masculino / Pluma

Alliance Lucas Barcelos Cunha
Michel Maia Jiu-Jitsu Kevin Silvério Ferreira
Total: 2

AZUL / Adulto / Masculino / Pena

Atos Jiu-Jitsu Adriano Alves de Alves Junior
Atos Jiu-Jitsu Bernardo Rodrigues dos Santos
Atos JJ International Bruno Flores
Atos JJ International Luis Felipe Moraes dos Santos
Cicero Costha Internacional Jacob Irving Joseph Boodhoo-Céré
Gracie Humaita Argentina Ivo Enrique Kagel
Iuri Team Porto Alegre Matheus Walter Peixoto Benites
Scorpyon Jiu-Jitsu Gustavo Vasques
TJJ School Rafael Barcelos
Total: 9

AZUL / Adulto / Masculino / Leve

Alliance Joao Vitor Machado
Atos Jiu-Jitsu Erotan Batista Corrêa
Atos Jiu-Jitsu Peterson da Silva de Souza
Bonetti BJJ Filipi Bonetti
Brasa CTA Nicolas Colman
Brasa CTA Simon Joseph Tschernij
Equipe Behring Nilton Gonçalves Nunes
Total: 7

AZUL / Adulto / Masculino / Médio

Alliance Pedro Henrique Genaro de Angelo
Atos Jiu-Jitsu Antonio Henrique Arcari Denkvitts
Atos Jiu-Jitsu Isaac Leal Baratz Junior
Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu Flávio Machado da Silveira
Equipe A Lucas Matheus Pereira
Scorpyon Jiu-Jitsu Mateus Gobato de Souza
Scorpyon Jiu-Jitsu Wesley Ferreira
Total: 7

AZUL / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

N1 Academia de Artes Marciais Perseu da Rocha Silva
Total: 1

AZUL / Adulto / Masculino / Super Pesado

Atos Jiu-Jitsu Adriano Rodrigues Dubal
Equipe A Marcos Antonio da Costa Cruz
Scorpyon Jiu-Jitsu Mauricio Nascimento Gularte
Total: 3

AZUL / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

Atos Jiu-Jitsu Diego Fraga dos Santos
Gracie Humaita Maurício Eduardo da Silva Bernardes
Total: 2

AZUL / Adulto / Masculino / Absoluto

Atos Jiu-Jitsu Antonio Henrique Arcari Denkvitts
Atos Jiu-Jitsu Erotan Batista Corrêa
Atos Jiu-Jitsu Peterson da Silva de Souza
Bonetti BJJ Filipi Bonetti
Cicero Costha Internacional David Francisco Carvalho Duarte
Equipe Behring Nilton Gonçalves Nunes
N1 Academia de Artes Marciais Perseu da Rocha Silva
Scorpyon Jiu-Jitsu Mauricio Nascimento Gularte
Scorpyon Jiu-Jitsu Wesley Ferreira
Total: 9

AZUL / Adulto / Feminino / Leve

Alliance Thanna Aryzze Martins
Equipe Behring Crisciele Ferreira dos Santos
Total: 2

AZUL / Adulto / Feminino / Meio-Pesado

Atos Jiu-Jitsu Victoria Leite de Oliveira
Brasa CTA Pierina Marchesoni Correa
Total: 2

AZUL / Adulto / Feminino / Pesado

Alliance Larissa dos Santos Tedesco
ZR Team Piauí Maria Clara Viana Brito
Total: 2

AZUL / Adulto / Feminino / Super Pesado

Atos Jiu-Jitsu Tauana Cardoso Jardim
Scorpyon Jiu-Jitsu Bruna Leticia Gonçalves da Silva
Total: 2

AZUL / Adulto / Feminino / Absoluto

Alliance Larissa dos Santos Tedesco
Alliance Thanna Aryzze Martins
Atos Jiu-Jitsu Tauana Cardoso Jardim
Atos Jiu-Jitsu Victoria Leite de Oliveira
Brasa CTA Pierina Marchesoni Correa
Equipe Behring Crisciele Ferreira dos Santos
Scorpyon Jiu-Jitsu Bruna Leticia Gonçalves da Silva
ZR Team Piauí Maria Clara Viana Brito
Total: 8

AZUL / Master 1 / Masculino / Pena

Garra Team Jonatam Xavier
Gracie Humaita Julio Silva do Nascimento
Total: 2

AZUL / Master 1 / Masculino / Leve

Elite JJ Tcharles Augusto Nardi
Garra Team Juliano Ramos de Souza
Total: 2

AZUL / Master 1 / Masculino / Médio

Atos Jiu-Jitsu Daniel Pelegrini Gasulla
Gracie Humaita Argentina Luis Maria Gutierrez
JA Jiu-Jitsu Cláudio Ivan Lima Padilha
Total: 3

AZUL / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado

Atos Jiu-Jitsu Cleber Silva de Souza
Fernando Fagundes Team - FFT Andre Della Pace Santos
Scorpyon Jiu-Jitsu Elizeu Moraes Fonseca
Scorpyon Jiu-Jitsu Henrique Hartmann
Total: 4

AZUL / Master 1 / Masculino / Pesado

Alliance Anderson Junior Trupel
Scorpyon Jiu-Jitsu Josimar Procopio Dias
Scorpyon Jiu-Jitsu Rafael Zuchowski
Zova BJJ Fernando Brunetto da Costa
Total: 4

AZUL / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo

Alliance Eduardo Friedrich
Mario Sukata International Santiago Rodríguez Rey
Uchoa Jiu-Jitsu Uruguay Rodrigo Daniel Rodríguez Olivera
Total: 3

AZUL / Master 1 / Masculino / Absoluto

Atos Jiu-Jitsu Cleber Silva de Souza
Elite JJ Tcharles Augusto Nardi
Gracie Humaita Argentina Luis Maria Gutierrez
Mario Sukata International Santiago Rodríguez Rey
Scorpyon Jiu-Jitsu Elizeu Moraes Fonseca
Total: 5

AZUL / Master 1 / Feminino / Pena

Atos Jiu-Jitsu Carolina de Freitas Bonfada
Total: 1

AZUL / Master 1 / Feminino / Médio

Julio Secco Fernanda Porciuncula Rego
Scorpyon Jiu-Jitsu Taline Maria Coradini
Total: 2

AZUL / Master 1 / Feminino / Pesado

Akxe BJJ Karina Araujo da Silva
Brazuka JJ Marcela Menisch Mello
Total: 2

AZUL / Master 1 / Feminino / Absoluto

Akxe BJJ Karina Araujo da Silva
Atos Jiu-Jitsu Carolina de Freitas Bonfada
Brazuka JJ Marcela Menisch Mello
Total: 3

AZUL / Master 2 / Masculino / Leve

Atos Jiu-Jitsu Luiz Felipe Elias Regadas
CheckMat Robson Gimenes Pontes
Total: 2

AZUL / Master 2 / Masculino / Médio

Atos Jiu-Jitsu Fabio Cristiano Justin da Silva
Atos Jiu-Jitsu Peter Thomas Medeiros Luz
Scorpyon Jiu-Jitsu Ederson da Rocha Lehnen
Wagner Dentinho Brazilian Jiu-Jitsu Juliano Rodrigo da Costa
Total: 4

AZUL / Master 2 / Masculino / Pesado

Alliance Christian Conti Montgomery
Atos Jiu-Jitsu Daniel Bol Peralta
Total: 2

AZUL / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo

Gracie Humaita Argentina Jorge Daniel Paz
Total: 1

AZUL / Master 2 / Masculino / Absoluto

Atos Jiu-Jitsu Fabio Cristiano Justin da Silva
Atos Jiu-Jitsu Luiz Felipe Elias Regadas
Atos Jiu-Jitsu Peter Thomas Medeiros Luz
CheckMat Robson Gimenes Pontes
Gracie Humaita Argentina Jorge Daniel Paz
Wagner Dentinho Brazilian Jiu-Jitsu Juliano Rodrigo da Costa
Total: 6

AZUL / Master 2 / Feminino / Pena

Au Jiu-Jitsu Team Ana Paula Simão Martini
Total: 1

AZUL / Master 2 / Feminino / Médio

Leandro Ramos Brazilian Jiu-Jitsu Cristina Saft Matos Vieira
Total: 1

AZUL / Master 2 / Feminino / Meio-Pesado

Icon Jiu-Jitsu Team Andrea Salles Do Amaral Wiltshire
Total: 1

AZUL / Master 2 / Feminino / Absoluto

Au Jiu-Jitsu Team Ana Paula Simão Martini
Icon Jiu-Jitsu Team Andrea Salles Do Amaral Wiltshire
Leandro Ramos Brazilian Jiu-Jitsu Cristina Saft Matos Vieira
Total: 3

AZUL / Master 3 / Masculino / Pena

Atos Jiu-Jitsu Vinicius Vercoza Viana
Mario Sukata International Ariel Gregorio Suarez
Total: 2

AZUL / Master 3 / Masculino / Leve

Gracie Barra Marcelo Schuch Pereira
Total: 1

AZUL / Master 3 / Masculino / Médio

Alliance Carlos Alberto da Cunha Bueno
Armis Training Center Marcelo Gonçalves Silva
Gracie Humaita Christian Mauro Fernandes da Silva
WinnerJJ Max Jardim Prinz
Total: 4

AZUL / Master 3 / Masculino / Meio-Pesado

Fernando Fagundes Team - FFT Daniel Maciel da Silva
Iuri Team Porto Alegre Marcantonio de Oliveira
Iuri Team Porto Alegre Marcelo França
Total: 3

AZUL / Master 3 / Masculino / Super Pesado

Alliance Shane Thomas Latham
Icon Jiu-Jitsu Team Renan Wiltshire Lisboa Salles
Total: 2

AZUL / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo

CheckMat Edward Cardoso Junior
Total: 1

AZUL / Master 3 / Masculino / Absoluto

Armis Training Center Marcelo Gonçalves Silva
Atos Jiu-Jitsu Vinicius Vercoza Viana
Gracie Barra Marcelo Schuch Pereira
Gracie Humaita Christian Mauro Fernandes da Silva
Icon Jiu-Jitsu Team Renan Wiltshire Lisboa Salles
WinnerJJ Max Jardim Prinz
Total: 6

AZUL / Master 4 / Masculino / Leve

WinnerJJ Luís Felipe Cintra Ayub
Total: 1

AZUL / Master 4 / Masculino / Absoluto

WinnerJJ Luís Felipe Cintra Ayub
Total: 1

ROXA / Adulto / Masculino / Pluma

Alliance Guilherme Luis Curzel Bernardi
Atos Jiu-Jitsu Gabriel Dias Mattivi
Union Team BJJ Brazil Guilherme Meira Lourenco
Total: 3

ROXA / Adulto / Masculino / Pena

Alliance Rafhael Maia Borges
Alliance Ramiro Campos Meirelles
Conexão Jiu-Jitsu Christopher Silveiro Ferreira
GF Team Max Willian Gonçalves Martins
JA Jiu-Jitsu Vagner Soares de Lima
Julio Secco Matheus Gulart
Total: 6

ROXA / Adulto / Masculino / Leve

Alliance Guilherme Neres Da Silva
Alliance Rômulo Campos Meirelles
Alliance Porto Alegre João Carlos Von Borowski
Alliance Porto Alegre Natã Concatto Licht
Atos Jiu-Jitsu Henrique Guerini Paveglio
Cicero Costha Internacional Francisco De Assis Lemos Lo
Power Team Samuel Levi Duarte Arrieche
Total: 7

ROXA / Adulto / Masculino / Médio

Academia Carlos Delgado Jiu Jitsu Martin Ariel Sirombra
Academia SBA Sylvio Behring Miguel Elias da Cunha Fonseca
Atos Jiu-Jitsu Lucas Tres Arena de Souza
Cicero Costha Internacional Joshua Gerik Joseph Boodhoo-Cere
JA Jiu-Jitsu Giovane Nascimento Dos Santos Guterres
Total: 5

ROXA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

Alliance Anderson Luiz dos Santos
Alliance Guilherme Cabezudo Vilhalba
CheckMat Jansen Gomes Ramos
JA Jiu-Jitsu Gabriel Viebrantz Brod
Santa Fe Fight Team Facundo Martin Schmidt
Total: 5

ROXA / Adulto / Masculino / Pesado

Atos Jiu-Jitsu Jean Fontoura Da Silva
Atos Jiu-Jitsu Manoel Vitor Nunes Pinto
Elite JJ João Victor Soares
GF Team Estevão Max Nogara
Union World Fighting Team Valdemir Dias Abreu Junior
Total: 5

ROXA / Adulto / Masculino / Super Pesado

Alliance Robson Chaves
Zenith BJJ Caio Perondi De Melo
Total: 2

ROXA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

Alliance Valdir Moraes Rodrigues Junior
Total: 1

ROXA / Adulto / Masculino / Absoluto

Alliance Guilherme Cabezudo Vilhalba
Alliance Ramiro Campos Meirelles
Alliance Valdir Moraes Rodrigues Junior
Alliance Porto Alegre João Carlos Von Borowski
Atos Jiu-Jitsu Lucas Tres Arena de Souza
Atos Jiu-Jitsu Manoel Vitor Nunes Pinto
CheckMat Jansen Gomes Ramos
Cicero Costha Internacional Joshua Gerik Joseph Boodhoo-Cere
Elite JJ João Victor Soares
Union World Fighting Team Valdemir Dias Abreu Junior
Zenith BJJ Caio Perondi De Melo
Total: 11

ROXA / Adulto / Feminino / Pena

Alliance Amanda Yuri Iraha
Atos Jiu-Jitsu Evilyn de Machado Braga
Total: 2

ROXA / Adulto / Feminino / Meio-Pesado

CheckMat Raquel De Oliveira Santos
GF Team Júlia Berté Matos
Julio Secco Maitê Garcia Lopes
Total: 3

ROXA / Adulto / Feminino / Pesado

CheckMat Letícia Cardozo de Carvalho
Total: 1

ROXA / Adulto / Feminino / Super Pesado

CheckMat Kauane Ramos da Silva
Total: 1

ROXA / Adulto / Feminino / Absoluto

Atos Jiu-Jitsu Evilyn de Machado Braga
CheckMat Kauane Ramos da Silva
CheckMat Raquel De Oliveira Santos
Julio Secco Maitê Garcia Lopes
Total: 4

ROXA / Master 1 / Masculino / Pena

Tetris José Rafael Ramos
Total: 1

ROXA / Master 1 / Masculino / Leve

Alliance Leo William Monteiro Borges
Julio Secco Anderson Luis Nunes
Wagner Dentinho Brazilian Jiu-Jitsu Jackson Cesar Soares
Total: 3

ROXA / Master 1 / Masculino / Médio

Alliance Douglas Felipe Damo
Equipe Behring Gabriel da Silva Binot
Garra Team Edemilson Lopes
Iuri Team Porto Alegre Bruno Cilenti
Julio Secco Thomaz Karam de Oliveira Magalhães
Total: 5

ROXA / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado

Alex Oliveira Team Jiu-Jitsu AOTJJ Marco Heron Dantas
JA Jiu-Jitsu Tiago Sander
Julio Secco Jorge Luiz de Souza Duarte Junior
Ns Brotherhood Edidene Pereira Areias
Total: 4

ROXA / Master 1 / Masculino / Pesado

Atos Jiu-Jitsu Paulo Ricardo Pedrozo Viegas
CheckMat William Bier
CWB Prime BJJ José Eleutério da Rocha Neto
JA Jiu-Jitsu Rossano Marques Pereira
Julio Secco Rafael Amaral de Souza
Total: 5

ROXA / Master 1 / Masculino / Super Pesado

Gracie Humaita Sérgio Arruee da Rosa Junior
Scorpyon Jiu-Jitsu João Pereira Guahyba Bisneto
Total: 2

ROXA / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo

Tata Team JJ Felipe Gusmão Dias Svizzero
Total: 1

ROXA / Master 1 / Masculino / Absoluto

CWB Prime BJJ José Eleutério da Rocha Neto
Equipe Behring Gabriel da Silva Binot
Julio Secco Jorge Luiz de Souza Duarte Junior
Scorpyon Jiu-Jitsu João Pereira Guahyba Bisneto
Tata Team JJ Felipe Gusmão Dias Svizzero
Tetris José Rafael Ramos
Wagner Dentinho Brazilian Jiu-Jitsu Jackson Cesar Soares
Total: 7

ROXA / Master 1 / Feminino / Pena

Blackhawk Velha Guarda Catiéle Regina Machado de Castro
Total: 1

ROXA / Master 1 / Feminino / Médio

Atos Jiu-Jitsu Michelle Lopes Guardiola
Julio Secco Luisiane da Silva Nicandio
Total: 2

ROXA / Master 1 / Feminino / Pesado

Gracie Humaita Lunar Cristina Schiavini Nicodem
Total: 1

ROXA / Master 1 / Feminino / Absoluto

Atos Jiu-Jitsu Michelle Lopes Guardiola
Gracie Humaita Lunar Cristina Schiavini Nicodem
Julio Secco Luisiane da Silva Nicandio
Total: 3

ROXA / Master 2 / Masculino / Pena

Julio Secco Anderson Souza Almeida
Soul Fighters Porto Alegre Alexsandro Cezar Rosa
Total: 2

ROXA / Master 2 / Masculino / Médio

Giovanni Reis Team Jeferson Dal Bello
JA Jiu-Jitsu Alessandro de Freitas de Azevedo
Total: 2

ROXA / Master 2 / Masculino / Meio-Pesado

Avance Brazilian Jiu-Jitsu Brasil Douglas Fernando do Nascimento
Gracie Humaita Alex Sandro Rodrigues de Rodrigues
Julio Secco Daniel Rosa Santos
Scorpyon Jiu-Jitsu Alexandre da Silva Fiorenzano
Total: 4

ROXA / Master 2 / Masculino / Pesado

Julio Secco Leandro Gomes Ribas
Mario Sukata International Raul Norberto Ramirez
Scorpyon Jiu-Jitsu Paulo Roberto Barreto de Souza
Total: 3

ROXA / Master 2 / Masculino / Super Pesado

Atos Jiu-Jitsu Wagner Amodeu Soares
GF Team Leonardo Abrão Trinta
Total: 2

ROXA / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo

Atos Jiu-Jitsu Vagner Thier Oliveira
Santa Fe Fight Team José Eduardo Belmonte
Total: 2

ROXA / Master 2 / Masculino / Absoluto

Atos Jiu-Jitsu Vagner Thier Oliveira
Atos Jiu-Jitsu Wagner Amodeu Soares
Avance Brazilian Jiu-Jitsu Brasil Douglas Fernando do Nascimento
Gracie Humaita Alex Sandro Rodrigues de Rodrigues
JA Jiu-Jitsu Alessandro de Freitas de Azevedo
Julio Secco Daniel Rosa Santos
Scorpyon Jiu-Jitsu Paulo Roberto Barreto de Souza
Total: 7

ROXA / Master 3 / Masculino / Leve

Atos Jiu-Jitsu Anderson Guerra Martins
Black Team Jiu-Jitsu - Café Brenno Amaro da Silveira Neto
Total: 2

ROXA / Master 3 / Masculino / Médio

Alliance Walter Luis Fonseca de Oliveira
BARBOSA JIU-JITSU Marcelo Tufani de Oliveira
Total: 2

ROXA / Master 3 / Masculino / Super Pesado

Black Helmets Aramis Marciano de Lima
Total: 1

ROXA / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo

Scorpyon Jiu-Jitsu Leonardo Silva dos Santos
Total: 1

ROXA / Master 3 / Masculino / Absoluto

BARBOSA JIU-JITSU Marcelo Tufani de Oliveira
Black Helmets Aramis Marciano de Lima
Black Team Jiu-Jitsu - Café Brenno Amaro da Silveira Neto
Scorpyon Jiu-Jitsu Leonardo Silva dos Santos
Total: 4

MARROM / Adulto / Masculino / Pena

Atos Jiu-Jitsu Khymn Francisco Porto Kroth
CheckMat Jonata Gomes Ramos
JA Jiu-Jitsu Thuan Weber Vianna
Total: 3

MARROM / Adulto / Masculino / Médio

Atos Jiu-Jitsu Iago Martins Duarte
Atos Jiu-Jitsu Rhuan Duarte
Total: 2

MARROM / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

Alliance Fernando Stephani Herz
Alliance Tiago Daniel Amabilia
Atos Jiu-Jitsu Bruno Paiva Martins
Equipe Hugo Velasco Jiu-Jitsu Fernando Junior
Iuri Team Porto Alegre Adriano Alves Antunes
JA Jiu-Jitsu Gabriel Ramon Von Dentz Galeano
Team Nakahama Ary Mertz Neto
Total: 7

MARROM / Adulto / Masculino / Pesado

SIA - Sharpen Iron Academy Lucas Brinhano
Total: 1

MARROM / Adulto / Masculino / Super Pesado

GF Team Matheus de Oliveira Batista
Total: 1

MARROM / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

Alliance Flavio Goularte Pacheco
Total: 1

MARROM / Adulto / Masculino / Absoluto

Alliance Flavio Goularte Pacheco
Alliance Tiago Daniel Amabilia
Atos Jiu-Jitsu Iago Martins Duarte
Atos Jiu-Jitsu Rhuan Duarte
CheckMat Jonata Gomes Ramos
Equipe Hugo Velasco Jiu-Jitsu Fernando Junior
SIA - Sharpen Iron Academy Lucas Brinhano
Team Nakahama Ary Mertz Neto
Total: 8

MARROM / Adulto / Feminino / Leve

JA Jiu-Jitsu Monique Goulart Valadão
Total: 1

MARROM / Adulto / Feminino / Absoluto

JA Jiu-Jitsu Monique Goulart Valadão
Total: 1

MARROM / Master 1 / Masculino / Leve

Gordo Jiu-Jitsu Vander Luiz Gripp
Gracie Barra Sergio Alves Silva
Scorpyon Jiu-Jitsu Jackson Nobre Dias
Scorpyon Jiu-Jitsu Marcos Paulo Machado dos Santos
Total: 4

MARROM / Master 1 / Masculino / Médio

Atos Jiu-Jitsu Juliano Nunes Lesama
Brasa CTA Fernando Daniel Devitta Garayalde
Gracie Humaita Argentina Diego German Scoccimarro
Total: 3

MARROM / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado

Brasa CTA Carlos Alexander Torres Morales
Scorpyon Jiu-Jitsu Douglas Mena Barreto Landgraf
Total: 2

MARROM / Master 1 / Masculino / Pesado

Alliance Felipe Maran Queiroz da Silva Nicolodi
Atos Jiu-Jitsu Bruno Rodrigues da Silva
Elite JJ Ricardo Dutra de Campos
Total: 3

MARROM / Master 1 / Masculino / Super Pesado

Atos Jiu-Jitsu Jeferson Duarte Pivotto
Total: 1

MARROM / Master 1 / Masculino / Absoluto

Atos Jiu-Jitsu Jeferson Duarte Pivotto
Brasa CTA Carlos Alexander Torres Morales
Brasa CTA Fernando Daniel Devitta Garayalde
Elite JJ Ricardo Dutra de Campos
Scorpyon Jiu-Jitsu Douglas Mena Barreto Landgraf
Total: 5

MARROM / Master 2 / Masculino / Leve

BARBOSA JIU-JITSU Thiago Adolpho Boquett
Elite JJ Adriano Junior da Silva
Scorpyon Jiu-Jitsu Eder dos Santos Gomes
Total: 3

MARROM / Master 2 / Masculino / Pesado

Brasa CTA Leonardo de Oliveira Scandolara
Gracie Barra Silvestre de Oliveira Lopes
Scorpyon Jiu-Jitsu Renato Severino Werlang
Total: 3

MARROM / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo

CheckMat Giovane Santin Pimentel
Union World Fighting Team Reinaldo Santos Borges
Total: 2

MARROM / Master 2 / Masculino / Absoluto

Brasa CTA Leonardo de Oliveira Scandolara
CheckMat Giovane Santin Pimentel
Elite JJ Adriano Junior da Silva
Scorpyon Jiu-Jitsu Eder dos Santos Gomes
Scorpyon Jiu-Jitsu Renato Severino Werlang
Total: 5

MARROM / Master 3 / Masculino / Pena

Brazuka JJ Alessandro Luís de Castro Borges
Total: 1

MARROM / Master 3 / Masculino / Meio-Pesado

GF Team Jackson Ramos Santos
JA Jiu-Jitsu Nedi Terra do Amaral
Total: 2

MARROM / Master 3 / Masculino / Pesado

Atos Jiu-Jitsu Jorge Luís dos Santos
BARBOSA JIU-JITSU Roberto Bittencourt Marcondes Rocha
Total: 2

MARROM / Master 3 / Masculino / Absoluto

Atos Jiu-Jitsu Jorge Luís dos Santos
BARBOSA JIU-JITSU Roberto Bittencourt Marcondes Rocha
Brazuka JJ Alessandro Luís de Castro Borges
Total: 3

MARROM / Master 4 / Masculino / Médio

Atos Jiu-Jitsu Luís Ernesto Zottis
Brazuka JJ Marcelo Martins
Total: 2

MARROM / Master 4 / Masculino / Meio-Pesado

Equipe A Adilson Rodrigues
Total: 1

MARROM / Master 4 / Masculino / Pesado

WinnerJJ Cleverson Leites dos Santos
Total: 1

MARROM / Master 4 / Masculino / Pesadíssimo

WinnerJJ Dilson Lopes Rochedo
Total: 1

MARROM / Master 4 / Masculino / Absoluto

Equipe A Adilson Rodrigues
WinnerJJ Cleverson Leites dos Santos
WinnerJJ Dilson Lopes Rochedo
Total: 3

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma

Alliance Felipe Nacib Minasian Santos
Gracie Humaita Jaderson Wilson Ferreira Acosta
Total: 2

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

Alliance Murilo Guimarães do Amaral
Alliance Yuta Shimada
Alliance SP Hoanes Nacib Minasian Santos
Atos Jiu-Jitsu Lukas Andrade Ferreira
Equipe A Gabriel Giovane Horn Machado
Gracie Barra Gabriel Fonseca da Silva
Qatar BJJ Brasil Luciano Queiroz de Araujo
Total: 7

PRETA / Adulto / Masculino / Leve

Alliance Matheus Linhares Knorr
Atos Jiu-Jitsu Juliano Silva Rocha
Atos Jiu-Jitsu Maicon Luiz da Silva
JA Jiu-Jitsu Arthur de Araujo Detânico
Rilion Gracie Yan Garcia Silveira
Scorpyon Jiu-Jitsu Douglas Francisco Alburquerque Duarte
Total: 6

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

Cicero Costha Internacional Daniel Nunes Martins
GF Team Matheus Guilherme da Costa
JA Jiu-Jitsu Bruno Panozzo
Otávio de Almeida Lucas Miranda Oliveira
Total: 4

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

Atos Jiu-Jitsu Jackson Paim da Silva
NS Brotherhood International Caio Caetano Soares
Total: 2

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

Alliance Lucas Jose Alves de Oliveira
NS Brotherhood International Diogo Silveira do Nascimento
R1NG BJJ Thiago Saldanha Dalcol
Total: 3

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado

Drill BJJ Rafael Cabral Message
NS Brotherhood International Rider Zuchi Samelo do Amaral
Total: 2

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

CheckMat Ricardo Boeira da Silva
Gracie Barra Vinicius de Barros
Ns Brotherhood Igor Ribeiro Marques
Otávio de Almeida Rafael Augusto Magalhães
Total: 4

PRETA / Adulto / Masculino / Absoluto

Alliance Lucas Jose Alves de Oliveira
Atos Jiu-Jitsu Jackson Paim da Silva
Cicero Costha Internacional Daniel Nunes Martins
Drill BJJ Rafael Cabral Message
GF Team Matheus Guilherme da Costa
JA Jiu-Jitsu Arthur de Araujo Detânico
Ns Brotherhood Igor Ribeiro Marques
NS Brotherhood International Diogo Silveira do Nascimento
NS Brotherhood International Rider Zuchi Samelo do Amaral
Otávio de Almeida Lucas Miranda Oliveira
Otávio de Almeida Rafael Augusto Magalhães
R1NG BJJ Thiago Saldanha Dalcol
Scorpyon Jiu-Jitsu Douglas Francisco Alburquerque Duarte
Total: 13

PRETA / Adulto / Feminino / Meio-Pesado

Castro Team Dyna Rodrigues Sena
RMNU Brasil Melissa Stricker Cueto
Total: 2

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

RMNU Brasil Melissa Stricker Cueto
Total: 1

PRETA / Master 1 / Masculino / Pena

JA Jiu-Jitsu Marcelo da Silva Costa
Julio Secco João Leonardo Souza Silveira
Zenith RS Gregor Fagundes Leal
Total: 3

PRETA / Master 1 / Masculino / Leve

Alliance Leonardo Garcia Marques
Atos Jiu-Jitsu Henrique Colombo de Holanda
Fight Garage Jiu-Jitsu Diogo Rodrigo de Oliveira
Garra Team Marcelo Rosseto
Total: 4

PRETA / Master 1 / Masculino / Médio

Alliance Alisson Fernandes de Amorim
G13 BJJ Lucas Andre Netto Cardoso
Julio Secco Gustavo Noronha Bueno
Ns Brotherhood Jeison Pinto Silva Siqueira
Santa Fe Fight Team Maximiliano Andres Olmedo
Scorpyon Jiu-Jitsu Leonardo Pinto Nardon
Total: 6

PRETA / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado

Cicero Costha Internacional Jayson Peter Goulart Gussatschenko
Scorpyon Jiu-Jitsu Felipe Xavier de Macedo Silva
Total: 2

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesado

Alliance Jhonatan Rodrigo de Lima Xavier
GF Team Emerson da Silva Moreira
Gracie Barra Carlos Eduardo Izaguirre da Silva
Total: 3

PRETA / Master 1 / Masculino / Super Pesado

Atos Jiu-Jitsu Erick dos Santos da Rosa
Total: 1

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo

Atos Jiu-Jitsu Alberto Lottermann Junior
Atos Jiu-Jitsu Denis Barleze Barrios
Equipe A Cristian Weber
GF Team Raphael Bittencourt Quintanilha
Total: 4

PRETA / Master 1 / Masculino / Absoluto

Atos Jiu-Jitsu Alberto Lottermann Junior
Atos Jiu-Jitsu Denis Barleze Barrios
Atos Jiu-Jitsu Erick dos Santos da Rosa
GF Team Emerson da Silva Moreira
GF Team Raphael Bittencourt Quintanilha
Santa Fe Fight Team Maximiliano Andres Olmedo
Scorpyon Jiu-Jitsu Felipe Xavier de Macedo Silva
Scorpyon Jiu-Jitsu Leonardo Pinto Nardon
Zenith RS Gregor Fagundes Leal
Total: 9

PRETA / Master 1 / Feminino / Pena

WinnerJJ Amanda Monzo Mendes
Total: 1

PRETA / Master 1 / Feminino / Médio

GF Team Andressa Vasconcelos de Barros Goes
Total: 1

PRETA / Master 1 / Feminino / Super Pesado

Equipe A Vanessa Bezerra de Sousa
Ns Brotherhood Bruna Moro
Total: 2

PRETA / Master 1 / Feminino / Absoluto

Equipe A Vanessa Bezerra de Sousa
GF Team Andressa Vasconcelos de Barros Goes
Ns Brotherhood Bruna Moro
WinnerJJ Amanda Monzo Mendes
Total: 4

PRETA / Master 2 / Masculino / Pena

Ares BJJ Ricardo Fabian Leite
GF Team Jonatas Barbosa Dantas
JA Jiu-Jitsu Deivis Pereira da Silva
Zenith BJJ Fernando Melo
Total: 4

PRETA / Master 2 / Masculino / Leve

Atos Jiu-Jitsu Anderson da Silva Raupp
Au Jiu-Jitsu Team Flavio Gonçalves
JA Jiu-Jitsu Vinícius Bargmann
Scorpyon Jiu-Jitsu Maicon Costa da Silva
Zenith BJJ Alexandre Cardoso Borneo
Total: 5

PRETA / Master 2 / Masculino / Médio

Atos Jiu-Jitsu Daniel Guedes Correa Carrasco
Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu Gregório Thomaz Acosta
Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu Milton Luciano Machado da Silveira
Iuri Team Porto Alegre Iuri Cilenti
Union World Fighting Team Marcelo Costanzi Pontel
Total: 5

PRETA / Master 2 / Masculino / Meio-Pesado

CheckMat Roger Roberto Ribas dos Santos
Equipe A Sidinei Ferreira Guimarães Filho
Julio Secco Daniel Lopes Rodrigues
Total: 3

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesado

Atos Jiu-Jitsu Diego Vieira Mello
Garra Team Pedro da Rosa Neto
GF Team Gustavo Henrique Saraiva Adolfo
Total: 3

PRETA / Master 2 / Masculino / Super Pesado

FF Team BJJ Fabiano Junior Leite de Souza
JA Jiu-Jitsu Luciano Pinto da Silva
Total: 2

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo

Bonetti BJJ Felipe Bonetti
GF Team Luciano Silva Candal
Lotus Sensei Felix Daniel Mattei
Zenith RS Leonardo Morosetti de Lima
Total: 4

PRETA / Master 2 / Masculino / Absoluto

Ares BJJ Ricardo Fabian Leite
Au Jiu-Jitsu Team Flavio Gonçalves
Bonetti BJJ Felipe Bonetti
Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu Milton Luciano Machado da Silveira
Equipe A Sidinei Ferreira Guimarães Filho
FF Team BJJ Fabiano Junior Leite de Souza
Zenith BJJ Fernando Melo
Zenith RS Leonardo Morosetti de Lima
Total: 8

PRETA / Master 3 / Masculino / Pluma

GF Team Fabio Neres dos Santos
Gracie Humaita Aldair Pinheiro Ribeiro
Total: 2

PRETA / Master 3 / Masculino / Pena

Alliance Daniel Lopes Vaz
Gracie Barra Fellipe de Oliveira Berriel
Mario Sukata International César Martin Martinez
Qatar BJJ Brasil André Luiz da Silva
Total: 4

PRETA / Master 3 / Masculino / Leve

Barum Jiu-Jitsu Alfredo Vasconcelos Barum
Blackhawk Velha Guarda Marlon dos Santos Carreon
Equipe A Márcio Marques Mendonça
Mario Sukata International Sergio Daniel Bondoni
Total: 4

PRETA / Master 3 / Masculino / Médio

Academia Carlos Delgado Jiu Jitsu Esteban Kelvin Souza Spinelli
Alliance Erico Leopoldo de Farias
Atos Jiu-Jitsu Mateus Marques Conceição
Gracie Barra Marcelo Nascimento Ribeiro da Silva
Total: 4

PRETA / Master 3 / Masculino / Meio-Pesado

Atos Jiu-Jitsu Jorge Luiz de Oliveira Vidal
Michel Maia Jiu-Jitsu Alex Luiz dos Anjos Santos
Usina de Campeões Uanderson Maia de Brito
Total: 3

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesado

Associação Oriente Jiu-Jitsu Bernardo Adriano Lopes da Silva
CheckMat Rogério Tavares da Rocha
Drill BJJ Marcelo Gabriel Pibernat Ghelfi
JA Jiu-Jitsu José Lourenço Munaretto Zimmermann
Total: 4

PRETA / Master 3 / Masculino / Super Pesado

CT Jacaré Luis Gustavo da Silva Ribeiro
Sul Jiu-Jitsu Bederson Marques Antunes
Total: 2

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo

ASM BJJ Carlos Andre de Siqueira
Clube Orley Lobato Marco Pólo Monteiro Viana
Gracie Barra Jim Claiton da Silva dos Santos
Scorpyon Jiu-Jitsu Mauro da Silva Borges
Total: 4

PRETA / Master 3 / Masculino / Absoluto

ASM BJJ Carlos Andre de Siqueira
Associação Oriente Jiu-Jitsu Bernardo Adriano Lopes da Silva
CT Jacaré Luis Gustavo da Silva Ribeiro
GF Team Fabio Neres dos Santos
Michel Maia Jiu-Jitsu Alex Luiz dos Anjos Santos
Qatar BJJ Brasil André Luiz da Silva
Scorpyon Jiu-Jitsu Mauro da Silva Borges
Total: 7

PRETA / Master 4 / Masculino / Leve

De La Riva Porto Alegre Augusto Fazenda Ribeiro
Union World Fighting Team João Oclebs Longaray
Total: 2

PRETA / Master 4 / Masculino / Médio

CheckMat Paulo Bernardo Santanna de Souza
Ns Brotherhood José Hélio Bezerra Dias
Total: 2

PRETA / Master 4 / Masculino / Pesado

CheckMat Antônio Pereira Sidiropoulos
Scorpyon Jiu-Jitsu Alexandre Souza de Souza
Total: 2

PRETA / Master 4 / Masculino / Super Pesado

Giovanni Reis Team Giovanni Reis Coutinho Paniccia
Scorpyon Jiu-Jitsu Paulo Gilberto Silva dos Santos
Total: 2

PRETA / Master 4 / Masculino / Absoluto

CheckMat Antônio Pereira Sidiropoulos
CheckMat Paulo Bernardo Santanna de Souza
De La Riva Porto Alegre Augusto Fazenda Ribeiro
Ns Brotherhood José Hélio Bezerra Dias
Scorpyon Jiu-Jitsu Alexandre Souza de Souza
Scorpyon Jiu-Jitsu Paulo Gilberto Silva dos Santos
Total: 6

PRETA / Master 5 / Masculino / Leve

Equipe Behring Eduardo Merino
HBJ Jorge Paulo D`avila Ponce de Leão
Total: 2

PRETA / Master 5 / Masculino / Super Pesado

Gracie Humaita Ronildo Machado Beck
Total: 1

PRETA / Master 5 / Masculino / Absoluto

Gracie Humaita Ronildo Machado Beck
Total: 1

PRETA / Master 6 / Masculino / Pesado

Nova União Carlos Aldair Medeiros dos Santos
Total: 1

PRETA / Master 6 / Masculino / Absoluto

Nova União Carlos Aldair Medeiros dos Santos
Total: 1